REFERENCES
In more than 19-year history we have realized several dozen major orders. We have a lot of satisfied clients. The list of our clients is still steadily growing. Below you can find is an abbreviated list of our clients as well as our references.

Building injections, insulating concrete.

Building injections, insulating concrete.

List of clients:
- Kancelaria Sejmu / Warszawa
- Instytut "Centrum Zdrowia Matki Polki", Lodz
- Hochtief Polska Sp. Z o.o. Warszawa Miedzynarodowy Port Lotniczy Okecie
- Narodowy Bank Polski / Wroclaw
- Bank PKO S.A. Warszawa
- Kredyt Bank PBI S.A. / Bialystok
- Bougues Polska S.A. Warszawa, Citibank Warszawa
- Universale International GmbH, Radisson Sas Hotel / Warszawa
- Reform Company "Reform Plaza" Warszawa
- Urzad Miejski w Gdyni
- Przedsiebiorstwo Budowy Elektrowni i Przemyslu "Pebex"S.A. Lodz
- Uniwersytet w Bialymstoku
- Akademia Medyczna Bialystok
- Bank PBK / Bialystok
- Urzad Skarbowy / Bielsk Podlaski
- Spoldzielnia Mlekowita Wysokie Mazowieckie
- PWiK Minsk Mazowiecki
- Unibud S.A. Bielsk Podlaski
- Zaklad Wodociagow i Kanalizacji w Lodzi
- Wodociagi Bialostockie
- Wodociagi Plockie / Plock
- Zaklad Wodociagow i Kanalizacji w Sokolce
- Zaklad Wodociagow w Gizycku
- Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji w Elku
- Wojewodzki Zarzad Drog i Mostow / Bialystok
- Wojewodzki Konserwator Zabytkow Suwalki
- Wojewodzki Konserwator Zabytkow / Bialystok
- Wojewodzki Oddzial Sluzby Ochrony Zabytkow w Bialymstoku